Radiographer

לימודים

כל בתי הספר לרנטגן מקנים תואר של אוניברסיטת בר אילן. להלן בתי הספר לרנטגן

לימודי המשך ברנטגן
 • לימודים של בית ספר לרנטגן קפלן שמקיימים את הקורסים: חוברת
  • -סיטי
  • -MRI
  • -אולטרה סאונד
  • -אולטרה סאונד גיניקולוגי
  • -אנגיו
  • -צינטורים
 • קורס סיטי של בית חולים רמב"ם
 • קורס MRI של בית חולים שיבה (תל השומר) סילבוס
 • קורס אולטרה סאונד של קופת חולים מכבי

מקצועות הרנטגן
 • צילומים
 • CT
 • אולטרה סאונד
 • אנגיו
 • צנטורים
 • PACS
 • MRI