איגוד מקצועי

איגוד מקצועי

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8) (הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות עוזר רופא ודימותנות רפואית), התשפ"ב-2022

https://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2193589 https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2193186

חג פסח שמח

ברצוני לאחל לכם חג חירות שמח, בהזדמנות זו ברצוני לשתפכם שאנחנו כפסע לפני חתימה על הסכם שכר חדש! חתימה זו היא מכת פתיחה להחייאת מקצוע רנטגנאות ודימות כמקצוע מוביל במערך הרפואה במדינת ישראל. איגוד הדימותנים הרפואיים ימשיך ויקדם את העיסוק באמצעות תכנית החומש שתכליתה להעלות את שכר הבסיס, לשפר את …

תיקון לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008

רנטגנאים יקרים בוקר אור שמח לעדכן על פרסום תזכיר חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס '…) (הסדרת העיסוק עוזר רופא ודימותן לשימת לבכם- התזכיר פורסם להערות הציבור עד ליום 11.4.22 בשעה 23:59 רוצה אני לציין את העמידה העיקשת שלי, אשר דחתה את כל הלחצים ואפשרה לנו להגיע לשעה הטובה …

הפסקת כלל מתכונת הקצת"ים

שלום רב, בהמשך להודעתנו מיום 9/12/2021 הריני להודיע כי איגוד הרנטגנאים החליט להיענות לפנייתו של יו"ר ארגון קופ"ח מר פרוספר בן חמו לעכב בשלב זה ועד להתערבותו את הצעדים שתוכננו להפסקת כלל מתכונת הקצת"ים שאמורים להתחיל ב- 15.12.2021 מר בן חמו יכנס לעובי הקורה עם סיום המו"מ המתנהל בין הארגון …

חוזר מנכ"ל 2021

שלום רבלאחר פעילות נחושה ובדרישה לאסדרה של אגוד הרנטגנאים פורסם חוזר מנכ"ל 2021 שהוא שלב ראשון בדרכינו לאסדרת מקצועי דימותן רפואי להזכירכם שחוזר מנכ"ל האחרון פורסם בשנת 2009 מבקש מכם רנטגנאים ראשיים להקפיד בהקפדה יתרה על כל פסיק ונקודה ביישום החוזר בפועל ולא כפי שהתריס בפניי שר הבריאות הקודם ששאל …

תואר במדעי הדימות

מכובדיי שמח לעדכן כי המועצה להשכלה גבוהה אישרה השבוע לראשונה פתיחת מסלול לתואר ראשון במדעי הדימות הרפואי לדימותנים רפואיים – B.Sc. In Medical Imaging שישלב בין קורסים תאורטיים עיוניים והכשרה קלינית במגוון ענפי הדימות. בטוחני כי עיגון אקדמי זה יקדם עתידית את הסדרת המקצוע בחוק ויטייב את איכות ההכשרה של …

פסח תשפ"א כשר ושמח

פסח תשפ"א דימותנים רפואיים יקרים ברצוני לאחל לכם ולמשפחותיכם חג שמח וכשר מקווה שיצאנו לחירות ולתמיד מהמגפה הארורה. חוזרים לחגוג את החג בחיק המשפחות והחברים כשכולנו מסובים ברכות גם לתורנים ולכוננים לעבודה קלה ומעט תעסוקה חג חירות שמח ובריא!!