Radiographer

Radiographer

התחלת בניית אתר לרנטגנאים

שלום רב לכולם שמי אולג בליאקוב מנהלן pacs ורנטגנאי בתחום ct שיקופים וצילומים בבית החולים בילינסון.  התחלתי להקים את האתר כי אני מרגיש שקיימת חוסר אחדות בין מקומות העבודה לטוב ולרע. בתחומים: הכנסה אולי יש מקומות שבהם מרוויחים יותר ומקומות שבהם מרוויחים פחות אבל ממה שאני מבין השכר בסיס אצל …