Radiographer

Radiographer

יום הרנטגנאים

רנטגנאים יקרים ראשית דבר ברצוני לברך בהצלחה את פתיחת שנת הלימודים . אנחנו מתקדמים בבנית התכנית לטובת יום הרנטגנאים העולמי ולפיכך מבקשים מרנטגנאים להעביר להדס לכל המאוחר עד יום א הקרוב את הנושא שירצו להציג. בברכת שבת שלום   אריה הרשקוביץ.

תשעה באב

יום העשירי באב, צום 9 באב מאחל צום קל ומועיל זמן לחשבון נפש לכלל הרנטגנאים, להביא אנרגיות חיוביות וביקורת בונה לבניין האיגוד וחיזוקו . בברכה יו"ר האיגוד.

התחלת בניית אתר לרנטגנאים

שלום רב לכולם שמי אולג בליאקוב מנהלן pacs ורנטגנאי בתחום ct שיקופים וצילומים בבית החולים בילינסון.  התחלתי להקים את האתר כי אני מרגיש שקיימת חוסר אחדות בין מקומות העבודה לטוב ולרע. בתחומים: הכנסה אולי יש מקומות שבהם מרוויחים יותר ומקומות שבהם מרוויחים פחות אבל ממה שאני מבין השכר בסיס אצל …