Radiographer

טומוגרפיה ממוחשבת

 

image

נפרש מהמונחים שתקראו עליהם בהמשך :

DLP – DOSE LENGTH PRODUCTזהו המונח שבו מכשירי הסיטי משתמשים כדי להגדיר את מנת החשיפה שהניבדק קיבל

mSv – יחידות המדידה העולמיות המתיחסות למנות קרינה

COEFFITIENTS – יחידות מוגדרות בינלאומיות שבעזרתן ניתן לחשב את ה mSv

  • יש לזכור כי מנות החשיפה בילדים אמורות להיות נמוכות יותר מאשר מבמבוגרים ולכן
  • לפני כל בדיקה יש לוודא כי יש לנו את הפרוטוקול המתאים אשר נכתב על ידי רופא שניידר במהלך הבקרים במשך השבוע ובתיאום איתו בערב\לילה וסופי שבוע .
  • פרוטוקול הסריקה יהיה אך ורק פרוטוקול ילד או תינוק .
  • יש לשים לב כי אנו עומדים בטווח המתאים לבדיקות לילדים מבחינת ה DLP במידה ולא ,אין לסרוק אלא יש לבצע הערכה מחדש ולהתיעץ עם הרופא ו\או אחראי היחידה

טבלת ה DLP בהמשך הינה חלק מפרויקט ארצי למיפוי רמות הקרינה הניתנות בבתי החולים השונים של הכללית לפי מכשירי הסיטי השונים .הרעיון הינו לוודא כי אכן ישנה תאימות בין המכשירים הדומים בבתי החולים השונים וזאת כדי למנוע חשיפה מיותרת ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים .

חוזר 1/2014 חשיפת ילדים לקרינה מיננת

חוזר 40/2011 בדיקות קרדיולוגיות

כמו כן  מצרף לינק למחשבון DLP

דף סיטי באתר דימות

טבלת נתוני ה DLP בבילינסון 2015 לפי מכשירים :

GE מבוגרים – מח – 560

GE מבוגרים – בטן – 756

PHILIPS 256 מבוגרים – מח – 736

PHILIPS 256 מבוגרים – בטן – 670

PHILIPS 256 ילדים – (5-15) – מח – 468

PHILIPS 256 ילדים (5-15) – בטן – 308

PHILIPS 256 ילדים (0-5) – ראש – 234

PHILIPS 256 ילדים (0-5) – בטן – 192

128 PHILIPS מבוגרים – ראש – 651

128 PHILIPS מבוגרים – בטן – 542

128 PHILIPS ילדים (5-15) – ראש – 510

128 PHILIPS ילדים (5-15) – בטן – 320

128 PHILIPS ילדים (0-5) – מח – 329


שינוי גודל גופנים