עמותות הרנטגנאים

רנטגנאים יקרים חברי עמותות הרנטגנאים בישיבת הועד המנהל של עמותות הרנטגנאים הוחלט לאפשר השתתפות בסמינר חול פעם בשנה ולא פעם ב3 שנים הוחלט שרנטגנאי יבחר השתתפות בארץ או בחול וזכאתו היא פעם בשנה. הוחלט להגדיל את הסבסוד לסמינרים בארץ ובחול הוחלט להעזר באתר של עמותות הרנטגנאים שהוא בדף נפרד באתר …