סמינר בית בגליל 

ר​נטגנאים יקרים בהחלטת הנהלת העמותות מאתמול הוחלט על סבסוד על סך 1000 שח של סמינר זה. המחיר לעמית בעמותת הרנטגנאים יעמוד על סך 550 שח. מהרו להרשם המקדים יזכה. לא נותרו הרבה חדרים הסבסוד הנוסף בסך 250 שח יחול על כלל המשתתפים בסמינר. גם על הנרשמים הקיימים בכבוד רב מנו …