גמר חתימה טובה וצום קל לכם ולמשפחותיכם

גמר חתימה טובה וצום קל לכם ולמשפחותיכם

תשרי תשע"ט
רנטגנאים יקרים,
אומרים ש"לצדק יש צורה אחת ולעוול הרבה צורות" (ר' משה אבן עזרא). אני שמח שערב כניסתה של השנה החדשה הצלחנו לתקן כמה עוולות; בהם קיצור יום העבודה כבר אחרי שנתיים (לרנטגנאים צעירים בכללית) וסיום ההכנות האחרונות לקראת הוראת ביצוע שעיקרן עיגון מעמד הרנטגנאים כדין על פי חוק.
אולם שלא תטעו, הרצון לעגן את מעמדנו כחוק טומן בחובו הרבה היבטים וערוצי פעילות שמחכים לנו בשנה הקרובה. כך למשל הרצון לייצר שיפור משמעותי ביכולת ההשתכרות השעתית והכללית שלנו, מצריך מאיתנו לטפל קודם לכן בנושאים שקודמים לו כיצירת הכרה ואסדרה של המקצוע שלנו כמו גם הגדרתו ותיחומו אחרת לא יהיה ניתן לתת ערך אקטוארי לשעת עבודת רנטגנאי וכפועל יוצא מכך לא נוכל להעלות את ערך השתכרותנו.
במילים אחרות, מאז שנכנסתי לתפקידי כיו"ר האגוד גיליתי שעל מנת להשיג מטרה מסויימת אני צריך להשקיע בפתרון בעיות אחרות שהן בתורן מונעות ממני לטפל בבעיות העיקריות שלנו.
אז מה נעשה בשנה הקרובה?
נתקדם עוד צעד לטיפול בבעיות העיקריות שלנו.
נערוך הפגנת כח בכנס השנתי שלנו על מנת שיבינו שרנטגנאי זה לא רק מקצוע אלא זו גם שליחות וגאוות יחידה; נשב ביחד עם המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) ונשרטט מסלול לימודים אקדמי בדימות על מנת שלא יוכלו לטעון נגדנו שהמקצוע חסר הכשרה אקדמית וכך לשלול מאיתנו שיפור משמעותי של בסיס המשכורות שלנו; נמשיך לעבוד על הקטנת העומסים ושעות העבודה המרובות שלנו; ובעיקר, נמשיך לטפל בהכרה ואסדרה, הגדרה ותיחום של המקצוע שלנו מה שיאפשר לנו גם להגן על עצמנו מפולשים שתופשים את מקומנו ללא ידע, הכשרה ונסיון.
ערב יום כיפור היא שעת רצון טוב בה חשוב שנביט קדימה אל מה שצופנת בחובה השנה המתרגשת עלינו. אני מאחל לנו שיחדיו נפעל, נעשה ונגיע להישגים כבירים!
גמר חתימה טובה וצום קל לכם ולמשפחותיכם.
שלכם,
אריה הרשקוביץ יו"ר איגוד הרנטגנאים

הקובץ המקורי: גמר חתימה טובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.