תכנית ההרצאות הושלמה

היא מאוד עשירה ומענינת מודה לכל המרצים שכולם על טהרת הרנטגנאים

בואו נציג לראווה ובגאווה את יכולותינו

בהערכה ובהנאה

שלכם ובשבילכם

אריה הרשקוביץ

יושב ראש איגוד הרנטגנאים