Radiographer

עמותות

קיימות 2 עמותות שאני מכיר שרנטגנאים של הכללית משלמים להם דרך התלוש

לינק לעמותות

כמו כן מציין את הדוחות של העמותות בעדיבות גיידסטאר

העמותה לפיתוח והשתלמות בדימות בישראל (ע"ר)

העמותה לקידום הרנטגנאים בישראל (ע"ר)

בלשונית מסמכים ואישורים ניתן לראות דוחות כספיים ודוחות נוספים.

למי שיש לו פירוט על המכרזים ו או כל עבודה נוספת שמתבצעת על ידי העמותות שיעדכן.

שינוי גודל גופנים